לחברתנו שיתוף פעולה אסטרטגי עם מר גיל שנקר בתחום ניהול המשברים. גיל שנקר פיתח בעשור האחרון מתודולוגיה ייחודית ומקיפה לטיפול במשברים כוללים בתאגידים ובחברות. הטיפול במשברים מתייחס הן לפן התקשורתי שלהם, והן לפנים אחרים שמתהווים במהלך משבר עסקי (לוגיסטיקה, תפעול, משאבי אנוש ועוד). מר שנקר ליווה בשנים האחרונות חלק מלקוחותינו בעת התהוות משברים, וכן סייע לחלקם בהכנת תיק הערכות למשבר, בהתאם למתודולוגיה הסדורה שפיתח.