חברתנו מנהלת מעקב שוטף אחר אחזקותיהם של הגופים המוסדיים במניות ובאיגרות החוב של לקוחותיה. המעקב מתבצע ברמה הרבעונית, והוא מלווה בניתוח של התנועות בהיקפי האחזקות בניירות ערך של הגופים השונים (המעקב מתייחס למשקיעים מוסדיים – קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קופות גמל, וכן לקרנות נאמנות – כולם גופים המחויבים לדווח למשרד האוצר על אחזקותיהם). מעקב זה מסייע לחברה למפות את מחזיקי המניות והאג"ח שלה, להבין את המגמות המאפיינות את מהלכי המשקיעים בניירות הערך שלה ושל המתחרים, ובאמצעותו אנו בונים גם את תכנית המפגשים של החברה עם שוק ההון להמשך.