הצלחתה של חברה ציבורית בשוק ההון נמדדת על פי מקסום שווי מניותיה ו/או הפחתת רמת הריבית ששוק ההון מעניק לה לצורך מתן הלוואות בעת הנפקת איגרות חוב. כדי להגביר את סיכויי ההצלחה ולשפר את ביצועיה של החברה בשוק ההון, החברה הציבורית חייבת לקיים קשר הדוק ושוטף עם קהילת המשקיעים, ובראשם המשקיעים המוסדיים וגופי ההשקעה הפרטיים הגדולים בשוק ההון.

לצורך כך, נוהגות כיום הנהלותיהן של החברות הציבוריות לקיים מפגשים בפורמט של "1 על 1" עם גופי ההשקעה השונים בתדירות המתחייבת מגודלה של החברה ציבורית, מצרכיה השוטפים ומהיקף כמות המניות המצויה בידי ציבור המשקיעים.

חברתנו מסייעת לחברה ליישם מתודולוגיה סדורה בכל נוגע לניהול מפגשיה עם שוק ההון. מתודולוגיה זו מבוססת על כך, שכל חברה חייבת לפגוש את בעלי המניות ואיגרות החוב הגדולים שלה מדי שנה (לעתים אף בתדירות גבוהה מכך), וכן להגדיל את מעגל המשקיעים שלה באמצעות חשיפתה למשקיעים חדשים באמצעות מפגשים מסוג זה. חברתנו מקפידה, שהחברות הציבוריות דואגות לקיים מפגשים אלה בתדירות הנפגשת, וכן מסייעת ב"פתיחת דלתות" ללקוחותינו מול משקיעים חדשים שאין להם הכרות מעמיקה עימם.

כמו כן, לאחר המפגשים עם המשקיעים השונים, מתבצע משוב מובנה של חברתנו מול המשקיעים, ממנו ניתן ללמוד על איכות המפגשים ועל הנושאים הטעונים שיפור מצד החברה.