כלי חשוב נוסף העומד לרשות החברה הציבורית כדי להעמיק את היכרותו של שוק ההון עמה הוא סיור משקיעים. לחברות רבות ישנם אתרים רבים שמסייעים לה להמחיש את פעילותה העסקית  (נכסי נדל"ן כגון בנייני משרדים, מרכזים מסחריים, פרויקטי מגורים משמעותיים, מפעלים תעשייתיים, סניפי רשתות קמעונאיות ואתרי פעילות נוספים). לסיורי משקיעים ניתן לזמן מגוון רחב של משקיעים, בדומה לכנס משקיעים (לחצו כאן לפירוט בנושא), כאשר במקביל קיימת גם האפשרות לקיים סיור בפורמט של "1 על 1" לגוף מוסדי או משקיע ספציפי.

בסיור המשקיעים מיושמת הסיסמא של "אין כמראה עיניים", ובמסגרתו מתאפשר לחברה הציבורית להציג בפני המשקיעים ממד עמוק יותר של חלק מפעילותה כדי לאפשר למשקיעים להבין טוב יותר את הפעילות באתר בו מתבצע הסיור ואת פעילות החברה בכלל.

יצויין, כי עבור חברות הפועלות בחו"ל, חברתנו מסייעת לקדם גם סיורים באתריהם במדינות אחרות. עם זאת, בסיורים מסוג זה קיימות מגבלות רגולטוריות המוטלות על הגופים המוסדיים המשתתפים בהם, ויש להקפיד על קיום מגבלות אלה.

לאחר כל סיור מתבצע משוב מסודר בקרב המשקיעים.