חברות רבות מעוניינות להבין כיצד הן נתפסות בשוק ההון כדי לשפר את מיצובן בקרב המשקיעים. חברתנו מבצעת מעת לעת סקרים מקיפים בקרב מדגם מייצג של משקיעים, במסגרתם נבחנים נושאים כמו יתרונות וחסרונות החברה הציבורית בעיני המשקיעים, ונושאים נקודתיים כגון רמת השקיפות, הערכת ההנהלה, הבנת האסטרטגיה העסקית, סיכונים עסקיים ועוד – כפי שהם נתפסים בקרב קהילת המשקיעים.